ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อ สป. ประจำสนามบิน (กบบ.ศคย.ทบ. และ พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 31 รายการ 11 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึงรายการเหล็กกล่อง จำนวน 1 รายการ 25 กันยายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุยึดตรึงรายการไม้ยาง จำนวน 2 รายการ 24 กันยายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อวัสดุยึดตรึงรายการเหล็กเส้นกลมและตะปู จำนวน 2 รายการ 24 กันยายน 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 2 คัน 20 กันยายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม ฮ.ท.139 หมายเลข 41399 ครบกำหนดตามระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 โครงการ 18 กันยายน 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยาน ตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะท 18 กันยายน 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน สดช.ศปก.ทบ. จำนวน ๑ รายการ 16 กันยายน 2562
จัดซื้อ
จัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) จำนวน 1 เครื่อง 13 กันยายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษ ฮ.ท.149 จำนวน 5 รายการ 12 กันยายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สายขนส่ง สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ 2 จำนวน 152 รายการ 10 กันยายน 2562
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.250 จำนวน 43 รายการ 09 กันยายน 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ คัน 06 กันยายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อ Compresor Container จำนวน 2 เครื่่อง 05 กันยายน 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกอบรมหลักสูตรช่างประจำอากาศยาน ฮ.ท.145 จำนวน 1 โครงการ 05 กันยายน 2562
จัดซื้อ
สป.๓ สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ 05 กันยายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.60 (Open End) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน 05 กันยายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งชุดโคมไฟวับวาบติดยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง แ 03 กันยายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน 13 เครื่อง 02 กันยายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ คัน 29 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ บ.ท.17 Time Change Component จำนวน 2 EA 27 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงธุรการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 27 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๑๑ คัน 23 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยาน จำนวน 22 รายการ 21 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.145 ENGINE ASSY SN 60155 จำนวน 1 EA 21 สิงหาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 105 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5