ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 15 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 15 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองในโรงงานสำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 204 รายการ 09 มกราคม 2563
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.250 จำนวน 43 รายการ 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 12 รายการ 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ 03 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดวซื้้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน 03 มกราคม 2563
จัดจ้าง
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำรถยนต์ VIP จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 301 รายการ 25 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสำหรับเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 32 รายการ 25 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สป. รับส่ง สป. (ประจำคลังทั่วไป) จำนวน 11 รายการ 25 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำเรือรับรอง (วี.ไอ.พี.) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองสำหรับงานเคลื่อนย้าย จำนวน 34 รายการ 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย จำนวน 45 รายการ 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำรถตรวจพลสวนสนาม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงย่อย จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกบน บ. และห้องรับรอง ของ กบบ.ศคย.ทบ. (ฝูง บ., ฝูง ฮ.) จำนวน 50 รายการ 19 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อวัสดุสำหรับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงสนาม ฮ. ของ ขส.ทบ. จำนวน 76 รายการ 19 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
เครื่องมือประจำหน่วยประจำโรงงาน จำนวน ๔ รายการ 19 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(Open End) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิ 19 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือประจำหน่วย ประจำโรงงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอุปกรณ์ ประจำเรือและปรนนิบัติบำรุงเรือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 135 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6