ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ตระกูล TURBOMECA ของ ฮ.ท.๑๔๕, ฮ.ท.๗๒, ฮ.ลว./อว.๕๕๐ และ APU ฮ. 17 มกราคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component 07 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component 07 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 04 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.145 (Open End) 04 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 Time Change Component จำนวน 5 EA 04 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 6 เรื่อง หน้าที่ 1