ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 5 คัน 10 มกราคม 2563
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (จิ๊บ โฟล์ค) จำนวน 12 คัน 10 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 30 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถพยบาล แบบที่ 5 จำนวน 2 คัน 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน 02 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 3 คัน 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 19 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
เครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 5 คัน 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.250 จำนวน 43 รายการ 09 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 41 คัน 09 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 06 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด 06 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 204 รายการ 02 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 50 คัน 27 พฤศจิกายน 2562
ยกเลิก
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 27 พฤศจิกายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 119 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5