ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 04 ตุลาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุยึดตรึงรายการไม้ยาง จำนวน 2 รายการ 20 กันยายน 2562
จัดจ้าง
ฝึกอบรมหลักสูตรช่างประจำอากาศยาน ฮ.ท.145 จำนวน 1 โครงการ 22 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม ฮ.ท.139 หมายเลข 41399 ครบกำหนดตามระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 โครงการ 22 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษ ฮ.ท.149 สนับสนุน ศบบ. จำนวน 5 รายการ 16 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สายขนส่ง สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ 2 จำนวน 152 รายการ 16 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน 13 เครื่อง 09 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเข้าร่วมประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ณ รัฐลุยเซียนา สหร 06 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ(รถเช่า) สนับสนุนการประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ประจำปี ๒๕๖๒ (I 06 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ สนับสนุนการปรับโอนหน่วย ทม.ร. 1 รอ. และ ทม.ร.11 รอ. ออกนอกกองทัพบก 06 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยาน ตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะท 01 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.139 จำนวน 1 EA 31 กรกฎาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ บ.ท.17 Time Change Component จำนวน 2 EA 31 กรกฎาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.145 จำนวน 1 EA 31 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ สนับสนุน ม.พัน.๒๙ รอ. จำนวน ๑ คัน 26 กรกฎาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างตรวจ FUEL NOZZLE เครื่องยนต์ ฮ.ท.139 จำนวน 2 รายการ รวม 32 EA 25 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 658 รายการ 03 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน 02 กรกฎาคม 2562
จัดจ้าง
ยกเลิกจ้างฝึกอบรมสำหรับนักบินและช่างอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ 01 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ยกเลิกซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ จำนวน 8 เครื่อง ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมระบบอาวุธ, เครื่อ 01 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อรถยนต์นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน 28 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 4 คัน 17 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น GROUND POWER UNIT (เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายนอกอากาศยาน แบบกระแ 17 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component รายการ Tail rotor drive shaft assy จำนวน 1 P 17 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งชุดโคมไฟวับวาบติดยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง แ 14 มิถุนายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 74 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3