ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.250 จำนวน 43 รายการ 09 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 41 คัน 09 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 06 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด 06 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 204 รายการ 02 ธันวาคม 2562
ยกเลิก
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 50 คัน 27 พฤศจิกายน 2562
ยกเลิก
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 27 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
รถต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 26 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 24 รายการ 22 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 50 คัน 22 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน ๑๒ รายการ 21 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 14 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 32 รายการ 13 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 301 รายการ 13 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนย้าย จำนวน 222 รายการ 12 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 222 รายการ 12 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ 11 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน 07 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อยางรถยนต์สนับสนันสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
รายการจัดหาชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน 499 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
การจัดหาชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 45 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
รายการจัดหาสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน 42 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
รายการจัดหาชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเติม สป.3 อากศยาน จำนวน 4 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
การจ้างซ่อมยานพาหนะบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน ๗ รายการ 01 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน 30 ตุลาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 101 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5