ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน 499 รายการ ... 06 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุก ขนาด 90 ฟุต จำนวน 8 ลำ ... 03 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนันสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ ... 02 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน ... 02 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 24 รายการ 25 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเติม สป.๓ อากาศยาน จำนวน ๔ รายการ ... 21 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- ... 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ... 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ ... 18 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 40 คัน ... 18 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึงรายการไม้ยาง จำนวน 2 รายการ ... 23 กันยายน 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกอบรมหลักสูตรช่างประจำอากาศยาน ฮ.ท.145 จำนวน 1 โครงการ ... 27 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 หมายเลข 41399 ครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 โครงการ ... 26 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนให้กับ สชด.ศปก.ทบ. จำนวน ๒ รายการ ... 21 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับ ฮ.ท.149 ... 20 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
เครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง ... 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย ขส. สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ จำนวน 152 รายการ ... 19 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ สนับสนุนการปรับโอนหน่วย ทม.ร.1 รอ. และ ทม.ร.11 รอ. ออกนอกกองทั ... 08 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๓๙ FUEL MANAGEMENT MODULE P&WC P/N 3048676-09 จำนวน 1 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ บ.ท.๑๗ Time Change Component จำนวน 2 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๔๕ ENGINE ASSY S/N 60155 จำนวน 1 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเข้าร่วมประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ณ รัฐลุยเซียน ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ(รถเช่า) สนับสนุนการประชุมในกรอบกองทัพบก กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ประจำป ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยาน ตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ( ... 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนว ... 06 สิงหาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 83 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4