คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่
351/2560 ให้นายทหารรับราชการ 18 ก.ย. 60
336/2560 ให้นายทหารรับราชการ 30 ส.ค. 60
326/2560 ให้นายทหารรับราชการ 23 ส.ค. 60
325/2560 ให้นายทหารรับราชการ 22 ส.ค. 60
286/2560 ให้นายทหารรับราชการ 10 ส.ค. 60
275/2560 ให้นายทหารรับราชการ 3 ส.ค. 60
264/2560 ให้นายทหารรับราชการ 21 ก.ค. 60
247/2560 ให้นายทหารรับราชการ 30 มิ.ย. 60
195/2560 ให้นายทหารรับราชการ 50 มิ.ย. 60
194/2560 ให้นายทหารรับราชการ 5 มิ.ย. 60
193/2560 ให้นายทหารรับราชการ 5 มิ.ย. 60
151/2560 ให้นายทหารรับราชการ 25 เม.ย. 60
120/2560 ให้นายทหารรับราชการ 31 มี.ค. 60
113/2560 ให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค. 60
112/2560 ให้นายทหารรับราชการ 31 มี.ค. 60
85/2560 ให้นายทหารรับราชการ 8 มี.ค. 60
84/2560 ให้นายทหารรับราชการ 8 มี.ค. 60
83/2560 ให้นายทหารรับราชการ 8 มี.ค. 60
82/2560 ให้นายทหารรับราชการ 7 มี.ค. 60
81/2560 ให้นายทหารรับราชการ 7 มี.ค. 60
67/2560 ให้นายทหารรับราชการ 22 ก.พ. 60
45/2560 ให้นายทหารรับราชการ 2 ก.พ. 60
44/2560 ให้นายทหารรับราชการ 31 ม.ค. 60
43/2560 ให้นายทหารรับราชการ 31 ม.ค. 60
566/2590 ให้นายทหารรับราชการ 22 ธ.ค. 59
566/2590 ให้นายทหารรับราชการ 22 ธ.ค. 59
527/2590 ให้นายทหารรับราชการ 23 พ.ย. 59
514/2590 ให้นายทหารรับราชการ 11 พ.ย. 59
494/2590 ให้นายทหารรับราชการ 31 ต.ค. 59
486/2590 ให้นายทหารรับราชการ 27 ต.ค. 59
469/2590 ให้นายทหารรับราชการ 19 ต.ค. 59
450/2590 ให้นายทหารรับราชการ 10 ต.ค. 59
395/2590 ให้นายทหารรับราชการ 15 ก.ย. 59
386/2590 ให้นายทหารรับราชการ 8 ก.ย. 59
378/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 5 ก.ย. 59
321/2590 ให้นายทหารรับราชการ 10 ส.ค. 59
295/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 29 ก.ค. 59
260/2590 ให้นายทหารรับราชการ 15 ก.ค. 59
245/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า 4 ก.ค. 59
244/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 4 ก.ค. 59
204/2590 ให้นายทหารรับราชการ 30 พ.ค. 59
94/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 11 ก.พ. 59
13/2590 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 12 ม.ค. 59