ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กองการเงิน กรมการขนส่งทหารบก
หน้าหลัก กำลังพลของหน่วย คลังความรู้ ภารกิจและการจัด กิจกรรมของหน่วย เว็บไซต์ ขส.ทบ.

 

ผู้บังคับบัญชากรมการเงินทหารบก
พล.ต.อดุลยเดช อินทะพงษ์
จก.กง.ทบ.

 

ผู้บังคับบัญชากองการเงิน
พ.อ.สมชาย ปัญญาสิทธิ์
หน.นายทหารการเงิน ขส.ทบ.

 

พ.ท.ธวัช โชติช่วง
ผช.หน.นายทหารการเงิน ขส.ทบ.

 

 

หน.นายทหารการเงิน ขส.ทบ. เข้าร่วมวันสถาปนากรมการเงินทหารบก
และ
รับประกาศนียบัตร โครงการบัญชีใสสะอาด 5 ปีซ้อน

 

 

ประวัติกรมการเงินทหารบก

 

 

ทรงพระเจริญ
พ่อหลวงของปวงชน

 

เว็บไซต์ที่ติดต่อ
กรมการเงินทหารบก


คำขวัญ กกง.ขส.ทบ.
จงทำงานด้วยความรู้คู่สัตย์ซื่อ
จงยึดถือภาพลักษณ์เป็นศักดิ์ศรี
จงปกครองด้วยความรักสามัคคี
จงทำดีด้วยบริการคืองานเรา

.

กองการเงิน กรมการขนส่งทหารบก
เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 94563 , 0-2241-5046