ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

ภาพกิจกรรม กองคลังกรมการขนส่งทหารบก

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ ผอ.กค.ขส.ทบ.
พร้อมด้วยข้าราชการ กค.ขส.ทบ. ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62

 

กค.ขส.ทบ. ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายร้อย
เหล่า ขส. รุ่นที่ 54 ศึกษาดูงานด้านการส่งกำลังสายขนส่ง ณ กค.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62

 

กองคลังกรมการขนส่งทหารบก ได้แจกจ่ายยานพาหนะสายขนส่ง
ให้หน่วยในกองทัพบกที่ขอรับการสนับสนุน
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กค.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62

 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) เป็นประธาน
พร้อมด้วยกำลังพล กค.ขส.ทบ. ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62

 

กองคลังกรมการขนส่งทหารบก ได้วางรั้วลวดหนามโดยรอบบริเวณพื้นที่รับ สป.
ส่งคืน กค.ขส.ทบ. เพื่อป้องกันการสูญหายของ สป. ภายในพื้นที่
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) ได้ตรวจสอบความพร้อม
ใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) เป็นประธาน มอบรางวัล
ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และทีมงานจัดทำเว็บไซต์และสื่อ กค.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62

 

กค.ขส.ทบ. ได้แจกจ่าย สป. สายขนส่งและชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน
ให้กับหน่วยในกองทัพบกที่ขอรับการสนับสนุน
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62

 

กำลังพล กค.ขส.ทบ. ร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
โดยมี พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62

 

ด้วยรักและผูกพัน กำลังพล กค.ขส.ทบ. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562
โดยมี พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61

 

กค.ขส.ทบ. ได้รับยานพาหนะสายขนส่ง จาก ศปก.ทบ.
เข้ามาเก็บไว้ ณ ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ กค.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) สั่งการให้ปรับปรุงน้ำพุ
บริเวณด้านหน้ากองคลังกรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561

 

ตามคำสั่ง พลตรี ธวัชชัย พัดทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารบก กองคลังกรมการขนส่งทหารบก
ได้สร้างที่จัดเก็บเครื่องยนต์เรือ และอุปกรณ์ ฯ ภายในคลัง
กองคลังกรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561

 

พลตรี ธวัชชัย พัดทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ได้มาตรวจพื้นที่
และยานพาหนะสายขนส่ง ที่ กองคลังกรมการขนส่งทหารบก ณ กค.ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ผอ.กค.ขส.ทบ.) สั่งการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
กองคลังกรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561

 

กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก รับยานพาหนะส่งคืนจากหน่วยในกองทัพบก
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ ผอ.กค.ขส.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการ กค.ขส.ทบ.
ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และเข้ารับฟังพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61

 

พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ ผอ.กค.ขส.ทบ. สั่งการให้มีการปรับปรุงป้อมรักษาการณ์
กค.ขส.ทบ. ให้มีสภาพดีขึ้น เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561

กลับหน้าหลัก