ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.
เมนูหลัก
- ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
- รายนามผู้บังคับบัญชาในอดีต
- กองบังคับการ
- แผนกทะเบียน
- แผนกควบคุม สป.
- แผนกคลัง
- แผนกคลังอากาศยาน
    
การปฏิบัติการส่งกำลัง สาย ขส.
- หลักฐานประกอบการขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะอายุเกิน25ปี
- เอกสารประกอบการประชุมดำเนินการเรียกคืนและจำหน่ายยานพาหนะ สาย ขส. ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
- แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาด
- แผนผังการขายทอดตลาด
- หลักฐานประกอบการขึ้นบัญชีคุม
- แผนผังการขึ้นบัญชีคุม สป. สาย ขส.
- หลักฐานประกอบการจดทะเบียน
- แผนผังการจดทะเบียน สป. สาย ขส.
- หลักฐานประกอบการจำหน่าย
- แผนผังการจำหน่าย สป. สาย ขส.
- หลักฐานประกอบการขออนุมัติจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล
- แผนผังการขออนุมัติจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล
- วงเงินจำหน่าย สป.
- ข้อแนะนำเกี่ยวกับการส่งกำลัง สป. สาย ขส.
    
คลังความรู้ กค.ขส.ทบ.
- 12 ค่านิยมหลักของคนไทย
- ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์ทหาร
- การดู วัน-สัปดาห์ ผลิตยางรถยนต์
- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
วารสาร กค.ขส.ทบ.
- รวมวารสาร กค.ขส.ทบ.
โครงการก้าวเพื่อสุขภาพ กค.ขส.ทบ.
- รายละเอียดโครงการ
- รายชื่อผู้ร่วมโครงการ
- บันทึกผลสถิติโครงการก้าวเพื่อสุขภาพ
- สถิติโครงการก้าวเพื่อสุขภาพ
 
ติดต่อผู้ดูแลเว็บเพจ
- คณะผู้จัดทำเว็บเพจ กค.ขส.ทบ.

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตรแก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ
เดินทางมาตรวจการรับเอกสารการจำหน่ายยานพาหนะของ คณะทำงานจำหน่ายยานพาหนะที่อายุเกิน 25 ปี (ล้าสมัย) ที่ สโมสรนายทหาร
กรมการขนส่งทหารบก โดยมี พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ.,
พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ., พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ ผอ.กค.ขส.ทบ. และคณะร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตรแก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ
ตรวจยานพาหนะใหม่พร้อมแจกจ่าย , ผังการจัดคลังพื้นที่จอดยานพาหนะที่จำหน่ายแล้ว, การดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะ สาย ขส. ที่อายุเกิน 25 ปี (ล้าสมัย) และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกำลังพล กค.ขส.ทบ. โดย พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ., พ.อ.วุฒิเวทย์ เฟืองทอง รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.,
พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ ผอ.กค.ขส.ทบ. และคณะร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63

กค.ขส.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กค.ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.วันชัย ประสานเสียง (ท่านเก่า) และ พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์ (ท่านใหม่)
ณ หน้า บก.กค.ขส.ทบ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61

 


พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์
ผอ.กค.ขส.ทบ.

Link ที่เกี่ยวข้อง

กองคลังกรมการขนส่งทหารบก
เลขที่ 122 หมู่ที่ 5 ถนน ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025847149 -50 หมายเลข ทบ. 86265