ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

 

ภารกิจและการจัด

ภารกิจ

            กค.ขส.ทบ. มีภารกิจในการส่งกำลัง โดยการสนับสนุน สป.สายขนส่ง (เว้นอากาศยาน) ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก โดยเริ่มตั้งแต่เสนอความต้องการ เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่าย