ติดต่อหน่วย

กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บก.กจย.ขส.ทบ.90590 Fax 022410961
แผนกตรวจสอบ 94593
แผนกเคลื่อนย้าย 94596
แผนกรับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์ต่างประเทศ 94595

Email: divisionmovement@hotmail.com
ติดต่อ Webmaster
ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ชื่อเรื่อง

ข้อความ

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น   
 

 

 
 

ศูนย์การเรียนรู้ กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก โทร.02-241-0961 ภายใน ทบ.94590
Email : divisionmovement@hotmail.com