Head
   หน้าแรก
  14หน้าแรก14
 
  กิจกรรมล่าสุด
   
 
 
 
  ดูกิจกรรมอื่นๆอีก <<คลิ๊ก>>
 
 
  กระดานข่าวกองจัดหา
     
   

ประกาศ ยศ.ทบ. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล

 

     
   

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ ขส.ทบ.จำกัด กำหนดวันเปิด-ปิดรับสัญญาเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อ.....

 

     
   

ประกาศ กรมแพทย์ทหารบกมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามรายการดังนี้

 

     
 
 
1
1
1
 

กิจกรรม หน้าที่และภาระกิจ ทำเนียบบุคคลากร ระเบียบการจัดหา ติดต่อเรา

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047