หน้าหลัก ประวัติหน่วย ภารกิจและการจัดหน่วย ผู้บังคับบัญชา อากาศยานใน ทบ. ตารางบินเมล์ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Page ของกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ผู้บังคับบัญชา

พลตรี สุวภัทร ยี่โถขาว
จก.ขส.ทบ.

พลตรี จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์
ผบ.ศคย.ทบ.

พันเอก ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
ผอ.กบบ.ศคย.ทบ.

ตรวจสอบสิทธิกำลังพล

 

 

 

 

 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก 
ระเบียบ / คำสั่งการส่งกำลังบำรุง
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุง
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คำสั่ง ทบ.ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง อ.
ระเบียบพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ประวัติความเป็นมาของหน่วย

 

ภารกิจรับรองพระบรมวงศานุวงษ์และผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริโสภาพัณณวด
กิจกรรมภายในหน่วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมอากาศยาน AW.139 ณ กบบ.ศคย.ทบ.เมื่ิิ่อ 18 ม.ค.57 โดยมี จก.ขส.ทบ.และผอ.กบบ.ศคย.ทบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 25 ธ.ค.56 กบบ.ศคย.ทบ. ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ณ สนามหญ้าหน้า บก.กบบ.ศคย.ทบ.


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.(1) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมอากาศยาน AW.139 ณ กบบ.ศคย.ทบ.เมื่ิิ่อ 16 ม.ค.57 โดยมี จก.ขส.ทบ.และผอ.กบบ.ศคย.ทบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 10 ต.ค.56 กบบ.ศคย.ทบ.ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กบบ.ศคย.ทบ.ระหว่าง พล.ต.ศุภสิทธิ์ งามเอก (ผอ.กบบ.ศคย.ทบ.ท่านเก่า) และ พ.อ.พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ (ผอ.กบบ.ศคย.ทบ.ท่านใหม่)

ตราสัญญลักษณ์ในหลวง

 

 

 

วีดีโอข่าวสารการบิน
 
 
 
 

 

 

กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ถนน พหลโยธิน
แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220